Акушеро гинекологично отделение

Акушеро гинекология

Екип на отделението

Началник отделението:
Д-р Нина Четалова – акушерство и гинекология

Екип:
Д-р Дешка Георгиева - акушерство и гинекология
Д-р Петко Филиповакушерство и гинекология

Консултанти :


Д-р Красимира Желязкова - неонатология
Д-р Марияна Господинова -неонатология
Д-р Лиляна Йонкова - неонатология
Д-р Надя Вачева - неонатология
Д-р Наталия Грозева - неонатология

Старша акушерка:
ст.ак. Михрибан Мехмед

Контакти

0391 640 16 Н-к отделение: 0391 289 205
Старша акушерка: 0391 289 335
Манипулационна: 0391 289 243

Дейности

В отделението са разкрити четири сектора – Родилен, Неонатологичен, Патологична бременост и Гинекологичен. Общо леглата са 18.

Структура

Родилен сектор разполага със собствена операционна и родилна зала, оборудвана с необходимия инструментариум и апаратура за съвременно водене на ражданията – електронни слушалки, кардиотокограф, реанимационна масичка за новородени на фирма "Дрегер", осигуряваща топлинен комфорт, аспирация и подаване на кислород на всички новородени в първите часове след раждането. Разполага с 3 кувьоза, дрегер предназначени за отглеждане на рискови новородени, недоносени и деца със забавена кардиопулманална адаптация. Извършват се всички видове гинекологични операции. Разполага с колпоскоп. В отделението работят 4 лекари с призната специалност и дългогодишен опит.