Неврологично отделение

Неврологично отделение

Екип на отделението

Началник отделението:
д-р Виолета Михайлова – нервни болести

Екип:
Д-р Милена Крушарска - нервни болести
Д-р Росен Людсканов - нервни болести
Д-р Даниела Колева - нервни болести
Д-р Кирил Андонов -лекар
Д-р Мирослав Славов - лекар 
Д-р Господинка Мандова - физикална и рехаб. медицина

Конслутант:
Д-р Марина Георгиева - Мазълова- ендокринолог
Д-р Георги Георгиев - нервни болести

Старша медицинска сестра:
м.с. Катя Петрова

Контакти

0391 640 29
 0886 180 975

Дейности

Приемно-консултативен кабинет;

Стационар с 20 легла, в т.ч. 4 легла в Интензивен сектор;

Функционално-диагностичен сектор, включващ кабинет Доплерова сонография, кабинет ЕКГ, кабинет ЕМГ.

Структура

Отделението осигурява прием на болни по спешност 24 часа в денонощието, в т.ч. интензивна терапия и лечение на пациенти с общо разстройство на мозъчното кръвообращение по клинични пътеки. Осигурява се и планов прием на пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения.

Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. При нужда се осъществява консултация с профилирани специалисти както от болницата, така и от републиканската консултативна помощ.