История на болницата

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД е правоприемник на Общинска болница гр. Димитровград. През 2000 г. Общинска болница – Димитровград се преобразува в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД

МБАЛ"Света Екатерина – Димитровград" ЕООД е самостоятелно юридическо лице с основен предмет на дейност – осъществяване на болнична помощ със седалище гр. Димитровград , ул. Христо Ботев № 29 и осъществява дейността си на територията на Община Димитровград.

През 2011 год. болницата отпразнува своя 60-годишен юбилей.Видео клип по случай 60 годишнината: