Кариери

5 обявени свободни работни места

Кариерно развитие

Лекар, анестезиогия и реанимация
Характеристика на работното място:
Работа в ОАИЛ
Изисквания:
Придобита специалност по анестезиология и реанимация
Необходими документи:
Диплом за придобита специалност.
Серификати, дипломи и удостоверения за завършени допълнителни квалификаци.
Трудова книжка
Удостоверение от БЛС
Други допълнително изисвани документи на място при кандидатстване
Срок за приемане на документи: 31 Юли 2021 г.
Информация на телефон: 0391289280
Електронна поща: mbal_dimgrad@abv.bg
Лекар, вътрешни болести
Характеристика на работното място:

Изисквания:
Придобита специалност по вътрешни болести
Необходими документи:
Диплом за придобита специалност.
Серификати, дипломи и удостоверения за завършени допълнителни квалификаци.
Трудова книжка
Удостоверение от БЛС
Други допълнително изисвани документи на място при кандидатстване
Срок за приемане на документи: 31 Юли 2021 г.
Информация на телефон: 0391289280
Електронна поща: mbal_dimgrad@abv.bg
Медицинска сестра
Характеристика на работното място:
Работа в отделения терапевтичен профил
Изисквания:

Необходими документи:
Диплом за завършено образование, степен бакалавър или магистър
Трудова книжка
Удостоверение за членство в БАПЗГ
Други допълнително изисвани документи на място при кандидатстване
Срок за приемане на документи: 31 Юли 2021 г.
Информация на телефон: 0391289280
Електронна поща: mbal_dimgrad@abv.bg
Медицинска сестра
Характеристика на работното място:
Работа в отделения с хирургичен профил
Изисквания:

Необходими документи:
Диплом за завършено образование, степен бакалавър или магистър
Трудова книжка
Удостоверение за членство в БАПЗГ
Други допълнително изисвани документи на място при кандидатстване
Срок за приемане на документи: 31 Юли 2021 г.
Информация на телефон: 0887738209
Електронна поща: mbal_dimgrad@abv.bg
Операционна медицинска сестра
Характеристика на работното място:
Работа в операционна зала
Изисквания:

Необходими документи:
Диплом за завършено образование, степен бакалавър или магистър
Трудова книжка
Удостоверение за членство в БАПЗГ
Други допълнително изисвани документи на място при кандидатстване
Срок за приемане на документи: 31 Юли 2021 г.
Информация на телефон: 0391289280
Електронна поща: mbal_dimgrad@abv.bg