Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Екип на отделението

Началник отделението:
Д-р Галина Даргова – клинична лаборатория

Екип:
Д-р Валентина Койчева - клинична лаборатория

Конслутант:
Д-р Борислава Кордова - микробиолог

Старши лаборант:
мед. лаб. Златка Пенева

Контакти

Лекарски кабинет: 0391 289 250
Лаборатория: 0391 289 240

Структура

Клинична лаборатория при МБАЛ "Св. Екатерина" предлага широк спектър анализи на лабораторни показатели за целите на диагностиката и мониториране на лечението:
  • хематологични;
  • клинико-химични – на субстрати, ензими, олигоелементи, електролити;
  • показатели на киселинно-алкалното състояние на кръвта и кръвните газове;
  • цитологични и клинико-химични показатели в урината и др. биологични течности.
Висококвалифициран лабораторен екип от двама лекари със специалност "Клинична лаборатория", с помощта на съвременни автоматизирани системи за хематологични, клинико-химични, коагулационни и електролитни анализи и анализи на кръвни газове работи денонощно без прекъсване, като обслужва пациенти от стационара на болницата, от ЦСМП и пациенти от доболничната помощ.

Дейността на лабораторията е съобразена с изискванията на Националния стандарт "Клинична лаборатория" и правилата за добра медицинска практика. За високото качество и надежност на лабораторните резултати се провежда ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и ежемесечен извънлабораторен качествен контрол, вследствие на което лабораторията притежава необходимите сертификати за качество от БНСВОК.