Отделение по образна диагностика

Образна диагностика

Екип на отделението

Началник отделението:
Д-р Вълчо Митрушев – образна диагностика

Екип:
Д-р Росица Кантарджиева – образна диагностика
Д-р Албена Карагьозова - образна диагностика
Д-р Мария Янкова - лекар
Д-р Валя Миланова - образна диагностика

Старши лаборант:
рентг. лаб. Валентина Борисова

Контакти

Н-к отделение: 0391 289 350
Лекарски кабинет: 0391 289 353
Регистратура: 0391 289 255

Структура

В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и ренгенографични изследвания. Всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт; венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто-и пиелографии; хистеросалпингографии; томографии; мамографии; панорамни и прицелни рентгенографии на зъби.

За целта отделението разполага с необходимата апаратура: рентгенови апарати ТУР, мамографски апарат, ортопантомограф, зъбен Кугел. В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация.

Към момента е нает Магнитно-ресостантен томограф. МРТ е най-ефикасното, модерно и мощно средство за навременна профилактика и диагностика, твърде често – с животоспасяващ ефект. Изследването е неинвазивно и неболезнено. НЕ са известни биологични рискове и вредни последици за пациента. Липсва йонизиращо лъчение.

С метода МРТ можете да бъдете сигурни, че диагнозата ще бъде поставена бързо прецизно, така, че назначеното лечение да бъде оптимално.