Хирургично отделение

Хирургично отделение

Екип на отделението

Началник отделението:
д-р Йордан Иванов - хирургия

Екип:
Д-р Горан Зетов - хирургия
Д-р Георги Иванов - хирургия
Д-р Славейко Минев - хирургия

Конслутант:
д-р Делчо Каравасилев – хирургия и неврохирургия
Д-р Веселин Попов – хирургия и неврохирургия

Старша медицинска сестра:
м.с. Кера Миткова

Контакти

Контакти

Манипулационна: 0391 289 231
Старша мед. сестра: 0931 289 347
Лекарски кабинет: 0931 289 247
Н-к отделение: 0391 640 32

Дейности

Отделението се намира на III-тия етаж с южно изложение. Разполага с 9 болнични стаи. С по 2 легла – оборудвани с телевизор, климатик, хладилник. Всички лекари са със защитена специалност. В ход е ежемесечна програма за повишаване на квалификацията на висшия и полувисшия персонал.

Структура

Основните приоритети в работата на екипа са:
  • По-високо качество на медицинското обслужване;
  • Постоянно повишаване квалификацията на персонала;
  • По-добри грижи за пациентите;
  • Разширяване на обема хирургични услуги чрез въвеждане на нови дейности и методики.
Основната цел на отделението е цялостно и квалифицирано покритие на хирургичните нужди на населението от района. Лечебната дейност обхваща пълен обем стандартни коремни и други видове операции от планов и спешен порядък и редица лечебни и диагностични процедури. Работи по 49 клинични пътеки, които обхващат почти цялата хирургична патология в областта на коремната и спешната хирургия. От 2006 година се въведе и се работи по така наречения безкръвен метод с модерна едноскопска техника на "Рудолф" – Германия, от подготвен наш екип, специализирал в МА гр. София.

Днес В очертаващата се конкурентна обстановка, ХО се развива бързо в позитивна посока и предлага качествена хирургична помощ денонощно, неотстъпваща на големите болнични заведения.