Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение

Екип на отделението

Началник отделението:
д-р Станислав Колев - анестезиология и реанимация

Екип:
д-р Алдин Карагьозов - анестезиология и реанимация
Д-р Матей Матев - анестезиология и реанимация
Д-р Тони Илиев - анестезиология и реанимация
Д-р Георги Георгиев - анестезиология и реанимация
Д-р Дарина Димитрова -анестезиология и реанимация

Конслутант:
Д-р Пламен Яковлиев – имунопатология и алергология

Старша медицинска сестра:
м.с. Недка Дучева

Контакти

0391 289 344

Структура

ОАИЛ осъществява дейността си в две направления – анестезиологична помощ и интензивно лечение. Анестезиологичната и интензивно-лечебната дейност се извършва съгласно приетият "Национален стандарт по анестезиология и интензивно лечение".

Анестезиология

Анестезиологичната помощ е затворена в цикъл преданестезиологичен кабинет – анестезия – "зала за събуждане":
  • в преданестезиологичения кабинет се осъществяват консултации и подготовка на пациента за анестезия;
  • обезболяването / анестезията/ се извършва от висококвалифициран анестезиологичен екип със съвременна анестезиологична техника, осигуряваща безопасност и сигурност на пациента;
  • в следанестезиологичния период пациентът се наблюдава в "зала за събуждане".
ОАИЛ е базиран в близост до операционната зона с осигурен добър достъп за приемане на пациенти от различни отделения и спешни кабинети. На територията на отделенията са разкрити 6 специални легла за тежко болни.

ОАИЛ осъществява мониторинг със съвременна реанимационна апаратура, позволяваща възстановяване или поддържане на основните жизнено важни функции на организма. Лечебно-диагностичната дейност и грижите за болния са 24-часови и се осъществяват от специализиран екип за интензивно лечение.

ОАИЛ осъществява специализирана консултантска дейност във всички звена на МБАЛ "Св. Екатерина".

Осигурена е непрекъсната телефона връзка с Началник отделението.

В отделението работят 6-ма лекари