Отделение по вътрешни болести

Вътрешни болести

Екип на отделението

Началник отделението:
Д-р Атанас Михов – вътрешни болести и кардиология

Екип:
Д-р Георги Чанков -кардиология
Д-р Тодор Атанасов – пневмология и фтизиaтpия
Д-р Иван Иванов - вътрешни болести
Д-р Мария Ламбрева - лекар специализант "Пневмология и фтизиатрия"

Конслутант:
Д-р Марияна Георгиева – Мазълова – ендокринология
Д-р Марияна Димитрова – кожни болести
Д-р Пламен Яковлиев – имунопатология и алергология

Старша меди;инска сестра: 
м.с. Бонка Митева

Контакти

Лекарски кабинет: 0391 289 387
Старша мед. сестра: 0391 289 233
Манипулационна кардиология: 0391 289 232
Манипулационна пневмология: 0391 289 265
Интензивна зала /СИТ/: 0391 289 236

Структура

Разположено на IV етаж на централния корпус на болницата, отделението осигурява денонощен прием в спешен и планов порядък по своите профили, основно по клинични пътеки, както и пациенти извън тях. В отделението има разкрити 25 броя болнични легла в три медицински профила:
  • Иинтензивен кардиологичен сектор с 6 легла за лечение на остри сърдечно-съдови заболявания, където се осигурява съвременно неинвазивно моноториране на сърдечно-съдовите показатели; поставяне на временен венозен водач на сърдечния ритъм; съвременно инвазивно мониториране с термодилуционни катетри в белодробната артерия; селекция и насочване при необходимост за интервенционална кардиология и кардиохирургия при особено тежко болни. По спешност се извършват трансторакална и трансезофагиална ехография.
  • Кардиология – 10 болнични стаи с по две легла, с осигурени перфектни битови условия, където се лекуват болни със сърдечно-съдови заболявания
  • Пневмология – разполага с 9 броя легла за лечение на остри и хронични белодробни заболявания със възможности за кислородолечение и инхалаторна терапия.
Отделението разполага с: Ехограф с възможност за трансезофагиална ехография "Алока" с цветен доплер; Велоергометър, бягаща пътека, ехограф за трансторакална ехография с доплер; Холтер за ЕКГ; Холтер за 24-часов запис и запаметяване на алтернативно кръвно налягане; Спирограф.