Местонахождение

6400 Димитровград, България
бул."Хр. Ботев" № 29

Teлефон: +359 391 640 24
Факс: +359 391 640 29

Електронна поща:
[email protected]
[email protected]
виж в Google Maps

Кариери

няма обявени свободни работни места

За връзка с нас

Съгласявам се с Политика на ползване

изпрати запитването

Телефонен указател

Администрация

Управител Вътрешен номер: 333
Градски номер: 0391 640 24
Главна мед. сестра Вътрешен номер: 226
Градски номер: 0391 640 31
Главен счетоводител Градски номер: 0391 636 99 З А С Д Вътрешен номер: 334
Градски номер: 0391 640 34
Регистратура Вътрешен номер: 252 Каса Вътрешен номер: 256 Счетоводство Вътрешен номер: 275
Градски номер: 0391 640 28
Аптека Вътрешен номер: 363
Градски номер: 0391 640 23
Прехрана Вътрешен номер: 391 Т Р З и личен състав Вътрешен номер: 280 Деловодство Вътрешен номер: 222 Информационно звено Вътрешен номер: 277
Счетоводство Вътрешен номер: 270 Снабдител, Н-к склад Вътрешен номер: 222 Кухня Вътрешен номер: 234

В.О.

Манипулационна Вътрешен номер: 232 Лекарски к-т СИТ Вътрешен номер: 236 Манипулационна СИТ Вътрешен номер: 382 Ехограф Вътрешен номер: 248 Манипулационна Вътрешен номер: 265

Хирургично отделение

Н-к отделение Вътрешен номер: 342 Манипулационна Вътрешен номер: 231 Лекарски кабинет Вътрешен номер: 247 Старша мед. сестра Вътрешен номер: 347

О А Р И Л

Реанимация Вътрешен номер: 344 Лекарски кабинет Вътрешен номер: 245 Операционна Вътрешен номер: 351, 352

Травматология

Н-к отделение Вътрешен номер: 355 Манипулационна Вътрешен номер: 253

Детско отделение

Н-к отделение Вътрешен номер: 299 Манипулационна Вътрешен номер: 272 Дежурен лекар Вътрешен номер: 230 Старша мед. сестра Вътрешен номер: 274

А Г О

Н-к отделение Вътрешен номер: 205 Манипулационна, род. зала Вътрешен номер: 243 Старша акушерка Вътрешен номер: 335 Стая за отдих Вътрешен номер: 310 Операционна Вътрешен номер: 348

Очно отделение

Н-к отделение Вътрешен номер: 345 Манипулационна Вътрешен номер: 336 Операционна Вътрешен номер: 208

Нервно отделение

Манипулационна Вътрешен номер: 376 Лекарски кабинет Вътрешен номер: 380 Старша мед. сестра Вътрешен номер: 386

Клинична лаборатория

Н-к лаборатория Вътрешен номер: 250 Регистратура Вътрешен номер: 264 Лаборанти Вътрешен номер: 240

П А О

Н-к отделение Вътрешен номер: 209 Лаборантка Вътрешен номер: 388

Рентгеново отделение

Н-к отделение Вътрешен номер: 350 Лекарски кабинет Вътрешен номер: 353 Регистратура Вътрешен номер: 255 Лаборанти Вътрешен номер: 242 Фотолаборатория Вътрешен номер: 244 Ядрено-магнитен резонанс Вътрешен номер: 338