Местонахождение

6400 Димитровград, България
бул."Хр. Ботев" № 29

Teлефон: +359 391 636 99
Мобилен: +359 895 465 248

Електронна поща:
[email protected]
[email protected]
виж в Google Maps

Кариери

няма обявени свободни работни места

Телефонен указател

Администрация

Управител Мобилен: 0895 465 246 Главна мед. сестра Стационарен: 0391 6 34 36
Мобилен: 0895 465 225
Главен счетоводител Мобилен: 0895 465 247 О А С Д Мобилен: 0895 465 325
Болнична регистратура Стационарен: 0391 6 36 99 Информационно звено Мобилен: 0895 465 208
Деловодство Мобилен: 0895 465 337 Личен състав и ТРЗ Мобилен: 0895 465 337
Счетоводство Мобилен: 0895 465 374 Каса Мобилен: 0895 465 306
Аптека Мобилен: 0895 465 120 Вещеви склад Мобилен: 0895 465 352
Прехрана Мобилен: 0895 465 285 Кухня Мобилен: 0895 465 280

Регистратури

Болнична регистратура Стационарен: 0391 6 36 99 Рентгенова регистратура Стационарен: 0391 6 74 70

Териториална-експертна лекарска комисия /ТЕЛК/

Стационарен: 0391 6 40 35 Мобилен: 0895 465 075
Мобилен: 0895 465 068 Мобилен: 0895 465 061
Мобилен: 0884 378 744

Отделение по вътрешни болести

Манипулационна Стационарен: 0391 6 74 69
Мобилен: 0885 296 833

Хирургично отделение

Манипулационна Стационарен: 0391 6 40 37
Мобилен: 0886 180 824

О А И Л

Реанимация Стационарен: 0391 6 40 31
Мобилен: 0884 378 746

Отделение по ортопедия и травматология

Манипулационна Стационарен: 0391 6 40 37
Мобилен: 0886 180 824

Отделение по детски болести

Манипулационна Мобилен: 0879 934 004
Мобилен: 0886 006 085
Мобилен: 0884 378 733

А Г О

Манипулационна Стационарен: 0391 6 40 16
Мобилен: 0884 378 728

Отделение по очни болести

Манипулационна Мобилен: 0884 162 014

Отделение по нервни болести

Манипулационна Стационарен: 0391 6 40 29
Мобилен: 0886 180 975

Клинична лаборатория

Лаборанти Мобилен: 0884 378 735

Рентгеново отделение

Рентгенова регистратура Стационарен: 0391 6 74 70 Лаборанти Мобилен: 0884 378 723

Отделение по патоанатомия

Лаборанти Мобилен: 0897 665 515