Записване на час

Записването за планов прием става, чрез посещение на пациента в отделението със съответна профилирана насоченост.

Пациента получава от лекаря дежурен в приемно-консултативния кабинет дата и час на приема.

По-подробна информация относно болничните отделения и вида на търсената медицинска помощ пациента може да получи на телефон: 0391 289 252 – болнична регистратурас работно време 7.30 до 16.00 часа ежедневно от понеделник до петък
или на телефона на отделението посочен в контакти
Препоръчваме Ви да се осведомите предварително по телефона за възможните дати и часове на желаните от Вас прегледи и/или изследвания.

Ако след направения Ви преглед се появи необходимост от допълнителни изследвания и прегледи, те могат да бъдат направени в пълен обем в МБАЛ "Света Екатерина" - Димитровград. За целта директно се отправете към съответната регистратура.