Детско отделение

Детско отделение

Екип на отделението

Началник отделението:
Роман Ризов - педиатрия

Екип:
Д-р Недялко Желев - педиатрия
Д-р Мария Боспатчиева -педиатрия 
Д-р Йорданка Богданова - педиатрия
Д-р Христо Христов- лекар

Консултант :
Д-р Пламен Яковлиев -  имунопатология и алергология

Старша медицинска сестра:
м.с. Пенка Димова

Контакти

Н-к отделение: 0391 638 88
Лекарски кабинет: 0391 289 230
Старша мед. сестра 0391 289 274
Манипулационна: 0391 289 272

Дейности

  • Приемно-консултативен кабинет;
  • Стационар – 20 легла, от които 2 в Интензивен сектор и 18 легла в общия сектор;
  • Интензивна стая – оборудвана с ехограф и друга съвременна медицинска техника. Непрекъснато 24-1асово наблюдение от висококвалифицирани специалисти с готовност да посрещнат нуждите тежко болните деца;
  • Детска стая – функционира на територията на АГО. Добре оборудвана, с осигурен непрекъснат педиатричен корпус контрол.
  • ЛКК.


Структура

Активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.

Експертна дейност в рамките на ЛКК. В отделението работят 26 души персонал – 6 лекари, 13 мед. Сестри и 7 санитари. Всички лекари са със защитена специалност по Детски болести и специализации в Медицински университет – София.

Сестринския екип е подготвен и мотивиран за работа в интензивно педиатрично звено. Посещават се редовно организирани специални курсове към Мед. Университет и колежи по следните специалности:
  • Функционално изследване на дишането;
  • Съвременни насоки при храненето на деца и т.н
Две от сестрите са със степен "Бакалавър". А част от останалите са в процес на подготовка. Ежемесечно се провеждат колегиуми по съвременни проблеми в лечението и грижите при болно дете.

Диагностично-лечебните протоколи са съобразени със съвременните постановки във всички профили на педиатрията. Осигурен е денонощен планов прием в стационара.