Ортопедо-травматологично отделение

Ортопедо-травматология

Екип на отделението

Началник отделението:
д-р Веселин Туртов - ортопедия и травматология

Екип:
Д-р Георги Фотев - ортопедия и травматология

Консултант:
Д-р Димитър Петров - травматолог
Д-р Евгени Генов - травматолог


Старша медицинска сестра:
м.с. Кера Миткова

Контакти

0391 640 37
 0886 180 824

Дейности

Отделението се намира на 3-ият етаж на западното крило в основният корпус на болницата. Разполага с 10 легла, гипсовъчна зала, превързочна зала. Към отделението функционира приемно - консултативен кабинет, който работи по график.

Структура

Отделението оказва планова и спешна ортопедична и травматологична помощ на нуждаещите се пациенти. Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, адаптационна постеосинтеза, винтови постеосинтези, остеосинтеза с плака сухожилна и периферна нервна хирургия. Ортопедичната хирургия застъпва коригиращи остеотоми на подбедрицата, декомпресия на нерви, екстирпации на мекотъканни и костни тумори, кожна пластика на мекотъканни дефекти. Значителен обем от дейността на отделението представляват закритите мануални репозиции на фрактури и луксации с последваща гипсова и мобилизация. Лекарите в отделението са с призната специалност по ортопедия и травматология и сертификат за артроскопия на колянната става. Един от лекарите е със сертификат за еднопротизиране на тазобедрената и колянната става.