Приемане в болницата

МБАЛ осъществява денонощен спешен и планов прием на пациенти. Насочването става от личния лекар, от лекар специалист работещ в медицински център или от ЦСМП. Пациентите имат право да потърсят сами болнична помощ директно в лечебното заведение и ще бъдат приети след преглед в приемно-консултативния кабинет на съответното отделение, по един от следните 3 начина:
  • Като задължително здравноосигурено лице с Направление №3(за консултация) от личния Ви лекар или специалист.
  • Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
  • Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.