Клинични пътреки

МБАЛ "Света Екатерина" - Димитровград има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
8 Диабетна полиневропатия
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
18 Епилепсия и епилептични пристъпи
19 Епилептичен статус
25 Паркинсонова болест
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
56 Ритъмни и проводни нарушения
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
131 Оперативно отстраняване на катаракта
133 Хирургично лечение на глаукома
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност/ безкодове,касаещи лазерни процедури/
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност /без кодове за стробология/
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145 Нерадикално отстраняване на матката
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или ин витро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175 Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити /над 18г., само за-I80,2 и I80,1
199 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник за кодове: *78.59; *79.25; 79.29;*79.35;*79.36;*79.39;*79.55;*79.85;*79.86;*79.87; *81.40; *81.42; *81.43
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник за кодове * *77.12; *77.13; *77.22; *77.23 ; *77.32; *77.33, *79.21; *79.22; *79.31; 79.51; *79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; *81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74; *81.82; *82.35; *83.63; *83.87; *83.88;*84.04,*84.05,*84.06.,*84.07**,*84.3
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник /без кодове за пластично възстановителна х-я/
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
279 Грижи за здраво новородено дете
280 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години